Levested

Lakridsguramier findes i områder på Borneo, Malaysia og Indonesien. De lever i små vandområder, store og små bække i en natur som er præget af store regnskovsområder, regnskovs-sumpe, tørvemoser. Vandet er meget surt, ned til ph 3.5 og meget meget blødt. Der er et stort indhold af huminstoffer, nedfaldne blade mm. som blandt andet betyder at vandet ofte er helt sort eller brunt. Pragtguramien lever oftest i de mørke, dunkle vandområder, men kan dog også findes i mere klart vand. Der er oftest ikke stærk strøm, men vandet er heller ikke stillestående, - der er en konstant svag gennemstrømning.

De specielle vandværdier er dannet over mange tusinde år, hvilket betyder at de organismer som lever der, er højt specialiserede i forhold til at kunne leve her, og har svært ved at tilpasse sig hurtigt til ændrede forhold.

Andre fisk som findes her er små boraras arter, chokoladeguramier og betta’er, f.eks. de små røde kampfisk, Betta brownorum m.fl. Lakridsguramien lever i randzonerne omkring en meter nede; det er ikke en stimefisk, men findes dog i større ’flokke’ på bestemte områder.

De naturlige levesteder i disse områder er under meget stor forandring - dels p.g.a. befolkningstilvækst - dels p.g.a. øget udnyttelse af jord til industiel produktion af palmeolie. Det drejer sig om de samme områder som bebos af andre truede dyrearter, herunder mest kendt orangutangerne - men Parosphromenus arterne lever ofte tættere på de lavere liggende områder og er derfor umiddelbart mere truede. Det er et faktum at en del arters oprindelsesområde allerede er stort set ødelagt, og enkelte arter er p.t. svære at finde, og muligvis allerede såtruede, at de snart vil forsvinde.