En lille labyrintfiskParosphromenus nagyi kuantan male Copyright Helene Schoubye

Pragtgurami - eller lakridsguramie -  det latinske navn er Parosphromenus - er en lille labyrintfisk, som stammer oprindeligt fra sortvandsbiotoper / tørv- og regnskovsområder på Borneo, Malaysia og Indonesien. Nogle omrader som desværre nu er ret truede. Lakridsguramien tilhører familien Ospronemidae og slægten Parosphromenus.

Den bliver omkring 5 cm stor. For de fleste arter er der stor forskel pa han og hun. Hunner er oftest sort/ hvid stribet (tværstriber), mens hannen har kraftige farver i alle finner og har en mere intens sort farve.
Der findes indtil nu,  i 2015, 20 beskrevne arter og der kendes til langt flere 'varianter', fisk fra enkelt importer som kun er set en enkelt gang. De fleste af disse er ubeskrevne rent videnskabeligt.

Pragtguramien har som andre labyrintfisk et organ, som kaldes labyrinten. Dette gør det muligt for den at optage ilt gennem luften ved at gå op til overfladen. Pragtguramien har en udviklet labyrint, men bruger ikke denne i samme omfang som andre labyrintfisk, og er ikke på samme måde afhængig af muligheden for at komme til overfladen efter luft.

Pragtguramien i akvarieverdenen.

Lakridsguramien blev første gang beskrevet i 1859 af Bleeker, som havde et enkelt eksemplar (hun). Denne blev betegnet P. deissneri. Men det var først omkring 1950’erne og frem, at der opstod en særlig interesse for de små fisk, og man opdagede at der var ikke kun én art, men mange forskellige. Især i Tyskland, under IGL og blandt private ( Martin Hallman, Peter Finke, Gunter Kopic, Horst Linke m.fl.) er der gjort et kæmpe arbejde, bade med beskrivelser af arter (se afsnit om arter)  og med forstaelse af fiskens natur og trivsel i akvarier. Også i England var der på et tidspunkt en stor interesse, og nogle entusiastiske akvarister, blandt Harveyi og Allan Brown.

Da den første pragtgurami blev betegnet P.deissneri, og da man i mange år ikke var klar over at der i virkeligheden var mange arter og mange variationer, - så blev alle af slægten betegnet som parosphromenus deissneri. Dette gælder stadig, - fisk af slægten parosphromenus betegnes som deissneri uden at være det. Eller efterhånden som det er blevet mere kendt at der findes flere arter, - så bruges disse betegnelser også, men ofte upræcist. Jeg vil komme nærmere ind på dette i afsnittet omkring identifikation.

Da jeg for nogle år siden begyndte at interessere mig for pragtguramier, fandtes der meget lidt beskrevet om dem, - og det var oftest helt umuligt at finde den i butikkerne. Selv om det idag er lidt mindre sjældent at finde pragtguramier i butikker, så er det dog stadig en fisk som de fleste ikke kender. Og der er ofte ret stor usikkerhed forbundet med præcis hvilken art der er tale om.

Pragtguramier er ikke en hverken let eller populær akvarie fisk. Der er mange forhold som gør det til en fisk som kræver en del erfaring, og det er heller ikke en fisk som egner sig til 'pryd' akvarier, - selv om det er en utrolig smuk og fasinerende fisk.

Pragtguramier - eller lakridsguramier - findes i områder på Borneo, Malaysia og Indonesien. De lever i små vandområder, store og små bække i en natur som er præget af store regnskovsområder, regnskovs-sumpe, tørvemoser. Vandet er meget surt, ned til ph 3.5 og meget meget blødt. Der er et stort indhold af huminstoffer, nedfaldne blade mm. 

Andre fisk som findes her er små boraras arter, chokoladeguramier og betta’er, f.eks. de små røde kampfisk, Betta brownorum m.fl.

En truet art.

De naturlige levesteder i disse områder er under meget stor forandring - dels p.g.a. befolkningstilvækst - dels p.g.a. øget udnyttelse af jord til industiel produktion af palmeolie. Det drejer sig om de samme områder som bebos af andre truede dyrearter, herunder mest kendt orangutangerne - men Parosphromenus arterne lever ofte tættere på de lavere liggende områder og er derfor umiddelbart mere truede. Det er et faktum at en del arters oprindelsesområde allerede er stort set ødelagt, og enkelte arter er p.t. svære at finde, og muligvis allerede så truede, at de snart vil forsvinde.