Parosphromenus arterne er udbredt i et område i Sydøst Asien, som især omfatter Malaysia, Sumatra og Borneo.

Under de enkelte arter har jeg også tilknyttet et kort for hver enkelt art, men herover ses et oversigtskort, hvor hver pil repræsenterer det område hvor de forskellige arter er tilknyttet. Hver enkelt art er kun udbredt i et relativt lille område, for nogle arter drejer det sig om ganske afgrænsede områder, mens det for andre kan være meget større. F.eks. P. parvulus, som kan findes i et ganske stort område omkring Kalimantan Tengah på Borneo.

 Udover dette kort, har jeg også vist et kort under hver enkelt art. Udgangspunktet for alle kort er en lokalitet hvor der er beskrevet fangst på et eller andet tidspunkt, - men det er ikke nødvendigvis sikkert at selve lokaliteten er 100 procent præcis eller stadig gældende.