Pragtguramier er ikke egnet til 'selskabsakvarier' eller til 'pryd' akvarier. Det er en lille fisk, som primært trives i meget blødt, surt vand - såkaldt 'sortvand'. Det er en stille, let sky fisk, som ofte holder sig skjult.

De forhold fisken trives under er ganske specielle, og kræver en del erfaring og viden.

Da Parosphromenus arterne er truet i deres oprindelige biotoper bør fokus være på, at de arter som findes i akvarier, hos private, først og fremmest holdes med avl for øje. Der er ofte kun få individer af en bestemt art, som på et givent tidspunkt er tilstede i handel eller hos private, og der gøres derfor et ret stort arbejde for at fastholde disse enkelte arter via yngel, - som igen gives videre til andre som vil bidrage med at vedligeholde arten.