Parosphromenus phoenicurus

Parosphromenus phoenicurus blev videnskabeligt beskrevet i 2012 (Schindler & Linke).

Indtil 2014 var arten kun importeret en enkelt gang, - men i 2014 kom der er en import på omkring 500 fisk (Sungai Kampar, Sumatra), - og disse fisk blev med hjælp fra importøren (Aquarium Diezenbach i Tyskland) fordelt til akvarister med tilknyting til Parosphromenus Projektet. Der er derfor en rigtig god mulighed for at arten kan bevares igennem dette engagement.

Jeg fik selv to par - og har herfra en del unger, som pt vokser op.

Kendetegn for P. phoenicurus:

  • Mange ligheder med P.tweediei
  • Haleform let spidsformet (ikke spyd)
  • Farvemarkering i ryg, bug og halefinne er sort i basen, fulgt af først rødt bånd, herefter smalt lyst blåt/tyrkis bånd, bredt sort bånd, og til sidst smalt blå kant.
  • Farvemarkeringer i halefinne viser næsten trekantagtig form (tydeligt på photos i artiklen her

 

Mine erfaringer med P. phoenicurus:

Mine erfaringer med denne art, har været, at det - som P. harveyi - er en art, som kan virke mere sky, eller ihvertfald mindre synlig end andre arter. De to par jeg har haft fra begyndelsen har foretrukket at finde ynglesteder andre steder end mine pænt placerede huler, - hellere under nogle blade et sted bagerst i akvariet.

Jeg har oplevet at det er en art, som (og det minder om mine erfaringer med P. tweediei) er lidt mere agressiv end de fleste andre arter. Agressiv forstået på den måde, at det er tydeligt at en hun i et akvarie sammen med en han er nød til at gemme sig temlig godt, for viser hun sig er hannen noget udfarende overfor hende. Hos mange andre arter, synes jeg ofte man ser et ganske harmonisk par, hvor hannen befinder sig i en hule, og hunnen svømmer fredeligt omkring hvor det passer hende. Det har ikke helt været min erfaring med P. phoenicurus, og måske også derfor det virker som om det er en mere sky fisk. Der er muligvis lidt mere 'hierakisk' tendens, og derfor er det naturligt for fiskene ikke at være alt for synlige.

Der er nogle erfaringer som viser, at de fisk som avles privat, har en tendens til at ynglen begynder at afvige lidt fra de oprindelige kendetegn, og kan komme til at ligne P.tweediei endnu mere, - at den trekantagtige form bliver mindre udtalt, den røde farve evt. mere udtalt etc. Det er ikke noget jeg har set endnu, - men det yngel jeg har er heller ikke helt udvokset endnu.

Mere information her